skip to Main Content
Radiologia stomatologiczna + tomografia stomatolog.
O BADANIU

Dzięki pantomografowi Orthopantomograph OC 200 z przystawką cefalometryczną, fińskiej firmy Instrumentarium Dental, mamy możliwość wykonywania doskonałej jakości zdjęć:

  • pantomograficznych konwencjonalnych,
  • zatok szczękowych,
  • stawów skroniowo-żuchwowych oraz niezbędnych w ortodoncji zdjęć telerentgenograficznych.

Jest to aparat najnowszej generacji, który pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć dawkę promieniowania otrzymywaną przez pacjenta w stosunku do aparatów starszej generacji.
Wykonujemy zdjęcia wewnątrzustne pojedynczych zębów, jak również zdjęcia zgryzowe oraz skrzydłowo-zgryzowe.