skip to Main Content
Rezonans
O BADANIU REZONANSEM

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego. Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA:
  • Przed badaniem z użyciem środka kontrastowego należy 2 godziny wcześniej nie przyjmować pokarmów i w dniu badania posiadać aktualny wynik poziomu kreatyniny;
  • Do pomieszczenia w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.)
  • Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, osób z wagą powyżej 125 kg, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu.
Cel badania rezonansem magnetycznym (MRI)

Rezonans wykorzystuje się do szczegółowej diagnostyki i lokalizacji zmian nowotworowych, krwawień wewnętrznych, chorób naczyń krwionośnych oraz wad rozwojowych. Dzięki MRI możliwa jest diagnostyka mięśni, stawów i kości, które uległy skomplikowanym urazom, gdzie pozostałe metody obrazowe nie dają możliwości właściwej diagnozy.

Badanie MRI poszczególnych organów może być wykonywane w celu określenia różnych schorzeń:

  • Głowa: umożliwia obserwacje mózgu w celu diagnostyki nowotworowej.
  • Klatka piersiowa: obserwowane jest serce wraz z naczyniami wieńcowymi.
  • Naczynia krwionośne: wykorzystanie rezonansu magnetycznego do diagnostyki przepływu krwi w naczyniach nazywane jest angiografią.
  • Podbrzusze i miednica: badanie MRI może diagnozować problemy z: wątrobą, pęcherzykiem żółciowym, trzustką, nerkami i pęcherzem.
  • Kości i stawy: rezonans magnetyczny może być wykorzystany do diagnostyki artretyzmu, problemów ze stawami, szpikiem kostnym, więzadłami i ścięgnami.