skip to Main Content
Tomograf Stomatologiczny

Tomograf Stomatologiczny

Uprzejmie informujemy, że wszystkie nasze placówki dysponują już najnowocześniejszym Tomografem 3D do planowania i diagnostyki w obszarze implantologii, chirurgii, endodoncji, ortodoncji i w badaniach skroniowo-żuchwowych.
Badania wykonujemy ze skierowaniem, na bieżąco, bez wcześniejszej rejestracji.

Pięć pól obrazowania – wiele możliwości

Dla wszystkich pięciu pól obrazowania można wybrać jeden z trzech trybów rozdzielczości. W przypadku skanu 5 x Ø 5cm dodatkowo dostępny jest tryb endo. Każde ustawienie zapewnia idealną rozdzielność dla danego wskazania. Pięć różnych rozmiarów skanów zapewnia wiarygodną diagnostykę 3D twarzoczaszki.